Ontstaan

Bakker-Schilder-Van-Dooren-WesselingHet ontstaan

Na het stoppen van de traditionele bloembollenveilingen in 2005 ontstaan er knelpunten bij het transporteren van de zogenaamde kleine ‘daghandelpartijen’ van kwekerijen naar handelsondernemingen. Drie vooraanstaande transportbedrijven in de bloembollensector hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn gaan samenwerken om deze problematiek het hoofd te bieden. Transportbedrijf J.G. van Dooren B.V., Bakker & Schilder Transport BV en Wesseling Transport BV hebben een vooruitstrevende constructie bedacht waarbij niet alleen zij voordeel hebben, maar ook de bloembollensector en de bevolking van de bloembollengebieden.

Daghandel

Het verdwijnen van de bloembollenveilingen heeft voor de handel zelf niet veel problemen opgeleverd. Daghandelsystemen via Internet geven een goed inzicht in de voorraden van de diverse kwekers. Op een eenvoudige manier ontstaan zo vele transacties van kleine partijen bloembollen. Over de volgende stap, het transporteren van die partijen, is echter nog niet goed nagedacht. Door het ontbreken van een veiling als centraal punt gaat veel handel rechtstreeks van de kwekers naar de handelaren. In de praktijk betekent dat: veel kleine zendingen van A naar B, inefficiënt vervoer, hoge kosten en wachttijden bij de diverse handelsbedrijven.

Werkbaar houden

De drie vervoerders zien het komende seizoen een onwerkbare situatie ontstaan ten aanzien van het verwerken van de vele orders die de daghandel zullen genereren. Om de situatie efficiënt en werkbaar te houden, hebben zij de onderneming ‘Greenlog’ opgericht. Dat juist deze bedrijven met elkaar gaan samenwerken is niet zo vreemd. Met vestigingen in Sassenheim, Hillegom, Breezand, Anna Paulowna en ’t Zand bestrijken zij het hele bloembollengebied. Kijkend naar de markt blijkt dat een groot deel van de daghandel uit de Kop van Noord Holland komt, maar dat de meeste export- en handelsbedrijven zich in de Zuid Hollandse Bollenstreek bevinden. De drie vervoerders bedienen samen momenteel ongeveer 70% van de kwekerijen in de Kop.

Efficiencyslag

Greenlog zal begin juli 2006 een feit zijn. Een overslagpunt in Hillegom wordt het centrale punt in de vervoersstromen van de daghandel van Van Dooren, Bakker & Schilder en Wesseling. Door de samenwerking kan een groter volume kleine daghandelpartijen worden geladen bij de verschillende kwekers. Via het overslagpunt worden deze vele kleine partijen weer in grote hoeveelheden verder getransporteerd naar de export- en handelsondernemingen. Op deze manier wordt een aanzienlijke efficiencyslag gemaakt. Het systeem betekent een verbetering van de beladingsgraad en een betere inzet van eigen vracht-wagens en charters.

Flexibele afspraken

Ook voor de bloembollensector zijn er voordelen. Doordat er minder vrachtwagens rijden, zullen de kwekers en handelsbedrijven merken dat er minder voertuigbewegingen zijn. Concreet betekent dat: minder vrachtwagens op het terrein, minder lange wachttijden bij het laden en lossen. Doordat de handelsbedrijven met minder transporteurs te maken krijgen en is het zelfs mogelijk flexibelere afspraken te maken omtrent de aanvoertijden. Dit alles zal resulteren in een snellere afhandeling van de daghandel. Een ander, niet onbelangrijk voordeel voor de bloembollensector is dat de drie vervoerders door deze efficiencyverbetering de tarieven dit jaar in ieder geval zullen bevriezen.

Minder CO2 uitstoot

Minder vrachtwagens op de wegen betekent minder verkeershinder. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede, verlaagd de CO2 uitstoot in de bollengebieden en is dus minder belastend voor het milieu. Een positieve bijkomstigheid waar de bevolking van de bloembollengebieden voordeel van heeft.

Meedenken met de markt

Meedenken met de markt waar je voor werkt. Op deze manier voordeel halen voor je zelf, maar ook voor die markt. Het is iets waar Van Dooren, Bakker & Schilder en Wesseling goed mee bezig zijn. Greenlog is een prima oplossing voor de vervoersproblematiek van de kleine daghandelpartijen bloembollen. Voor meer informatie over Greenlog kan contact worden opgenomen met één van de participerende vervoersbedrijven.

In 2007 heeft Wesseling transport het bloembollentransport overgedaan naar Bakker & Schilder en Van Dooren Transport. Hierdoor heeft Greenlog ook 1 participerende partij minder.

www.vandooren.nl

www.bakker-schilder.nl